Itsekyselijät kokoontumiset

Tiedustelut ensisijaisesti Facebook-ryhmässä. Voit lähettää myös mailia: itsekyselijat at gmail.com

TAMPERE
: Uusi tiloja etsitään! I
lmoita Facebook-ryhmässä tai mailitse kiinnostuksestasi osallistua Itsekyselijät-tapaamiseen.

TURKU: Ilmoita Facebook-ryhmässä tai mailitse kiinnostuksestasi osallistua Itsekyselijät-tapaamiseen.

HELSINKI / ESPOO: ilmoita Facebook-ryhmässä tai mailitse kiinnostuksestasi osallistua Itsekyselijät-tapaamiseen.

VAASA: Ilmoita Facebook-ryhmässä tai mailitse kiinnostuksestasi osallistua Itsekyselijät-tapaamiseen.

Tapaaminen

Moderaattori valitsee tapaamiseen kulloinkin sopivimman lähestymistavan huomioonottaen ryhmän koostumuksen ja kuinka kauan ryhmän jäsenet ovat tunteneet toisensa. Moderaattori voi myös pyytää muita osallistujia kysymään itseltään samoja kysymyksiä, mikäli aikataulu ja tilanne niin sallii. Seuraavassa eri vaihtoehtoja:
 • Moderaattori lukee tapaamisen aluksi sitaatin, johon pyytää ottamaan kantaa.
 • Moderaattori kysyy haluaako jokin ryhmän jäsen ehdottaa tapaamisen teemaa tai nostaa jonkin oman tapauksensa käsiteltäväksi.
 • Moderaattori esittää kysymyksen, johon pyytää ottamaan kantaa.

Osallistujat vastaavat kysymyksiin omalla vuorollaan. Huomaa kuitenkin seuraavat asiat:
 • Kysymyksen tarkoitus on suunnata osallistujan huomio asiaan ja osallistuja vastaa "kuin itselleen" niin rehellisesti kuin kulloinkin kykenee
 • Tarkoitus ei ole tuottaa "teknisesti oikeaa vastausta" tai vastata toiselle (ikään kuin joku muu haluaisi teknisesti hyväksyttävän vastauksen)
 • Muut osallistujat eläytyvät kysymyksiin, siten kuin kysymys olisi suunnattu itselle.
 • Muut osallistujat voivat kysellä myös tarkentavia kysymyksiä

Esimerkkejä kysymyksistä:
 • Kuka sinä olet? Kuinka määrittelet itsesi?
 • Mitä mieltä olet asiasta x? (tunteita nostattava keskustelunaihe)
 • Kuka olisit ilman ajatusta y?
 • Mitä tiedät aivan varmasti?
 • Mikä tunne sinulla on päällimmäisenä juuri nyt?
 • Mistä rajoittavasta uskomuksesta olet halunnut luopua onnistumatta siinä?
 • Milloin huomasit viimeksi reagoivasi ja miksi?
 • Mistä pelosta on ollut kaikkein vaikeinta luopua?
 • Mitä askelta henkisellä polulla olet viivytellyt ja miksi?
 • Mistä ohjelmoinnista olet tullut tietoiseksi viimeksi omassa elämässäsi?
 • Mitä todella haluat elämässä?
 • Onko mahdollista saada lopullinen vastaus kysymykseen: Kuka minä olen?
 • Mikä on esteenä itseoivallukselle tässä ja nyt?